JERUSALEM  DEN STORE KONGENS BY 

Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring;…Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en stein å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det.
Sakarias 12,2:3

Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Zion og vil bo i Jerusalem, og Jerusalem skal kalles den trofaste stad, og Herrens, hærskarenes Guds berg det hellige berg. Sakarias 8:3

 

  Jerusalemvaaapen.jpg
           
    Israels evige, udelelige hovedstad   


Glemmer jeg deg, Jerusalem, da glemme meg min høyre hand!

Salme 137,5

Velkommen til Jerusalem! Det er en glede å dele med deg informasjon om og fra denne byen. I visshet om at det er på dette sted at Den allmektige Gud har åpenbart seg. Og vil åpenbare seg.

Denne siden er under utvikling. Mer informasjon vil komme etter hvert.

Må Abrahams, Isaks og Jakobs Gud velsigne deg! Den Gud som har åpenbart seg i og gjennom Jesus Messias: Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far: full av nåde og sannhet.  Johannes 1:14.

Byvåpenet som du ser øverst til venstre er laget av A. Koren. Det ble valgt og registrert i 1950. Symbolet minner oss om den store fortid til det jødiske folk. Steinmuren i kontrast til de to olivengreiner vitner om håpet og freden knyttet til hovedstaden i denne ”gjenfødte” staten.
Løva, forsvareren av muren, symboliserer forbindelsen mellom hovedstaden og eiendommen til Judah-stammen.  Og er også et av de vanlige symboler som  det jødiske folk brukte for å pynte og dekorerer sine hellige instrumenter, dører og tepper i synagogene. Mer om Jerusalem og Israel kan du lese på http://www.jerusalem.muni.il/

Så minner vi om løftet og utfordringen fra Salme 125:2:


Rundt omkring Jerusalem er det fjell,
og Herren omhegner sitt folk
fra nå av og inntil evig tid.


Kanskje var det dette verset som inspirerte
Abraham Thompson til å skrive denne sangen:

RUNDT OMKRING JERUSALEM

 

Rundt omkring Jerusalem - Er det store berge

Rundt omkring sitt folk på jord - Herren står som verge
Salme 125:8

 

Kor:

Frykt kun ei, stol på meg - Jeg skal deg bevare!

Til du står på Himlens strand - Blant den frelste skare
Salme 3:7   

 

Herren ser til sine små - Når den onde larmer

Med en ildmur rundt omkring - Han dem kjærlig favner
Sak 2:9

 

Herrens engel leirer seg - Rundt omkring oss alle

Frir oss i fra farer ut - Så vi ei skal falle
Salme 34:8

 

Ingen kan oss rive ut - Av hans sterke armer

Ikke engang mørkets hær - Med sin list og harme
Joh 10:28-29

 

De som bor i Klippens rift - Jubler – om enn bange

For de setter all sin lit - Til Guds løfter mange
4Mos24:21


 

Israel, Guds folk

For en tid siden hørte jeg Olav H. Hansen synge om Guds løfter til Israel.
Det skjedde på et møte i Vennesla. 
Hansen er heime hos Herren nå (skriver år 2012), i det himmelske Yerushalayim.

Han hadde skrevet sangen sjøl - og sang den til melodien "Gud er trofast".

Og gav grønt lys for å bruke den, også her på "nettet":

 

Snart Han kommer for å løse 

Ut sitt folk fra trengslens natt

Da skal Israel få møte

Jesus, kongen i sin prakt

Da skal lidelser og trengsel

For evig være slutt

Gud er trofast, Gud er trofast

Evig trofast mot sitt folk

 

Mens vi venter og velsigner

Skal vi be for Israel

At Messias snart skal komme

For hans folk er kommet hjem

Vi skal glede oss i sammen

Hylle Jesus, kongen vår

For vi elsker dette navnet

Som for evig skal bestå

 

Da skal Jesus være konge

I Guds stad, Jerusalem

Han skal styre og regjere

Han skal trygge hvert et hjem

Som Han opp til Him'len reiste

Skal Han komme her igjen

For Hans løfter holder evig

Syng det om og om igjen!


 

 
Nå er det over 70 år siden staten Israel ble gjenfødt. Se bl.a. Esaias 66:8 og Ezekiel 37, profetier som så langt jeg ser - peker fram nettopp mot denne begivenhet.

Gjenfødelsen skjedde formelt den 14.mai 1948.Da ble Uavhengighetserklæringen ble lest og vedtatt. Bildet er hentet fra http://www.mfa.gov.il

 

   

Uavhengighetserklæringen avsluttes med: I tillit til "Israels Klippe" - undertegner vi denne proklamasjon....på heimlandets jord...på denne sabbats kveld, den 5.dag av Iyar, 5708 (14.mai 1948) 


Kampen om Jerusalem
Se artikkel

 


Vil du vite mer om Jerusalems historie (på engelsk), så følg adressen her -
eller her
http://www.jerusalempedia.com/

Vi følger stadig med i det arbeid som Tempelbergets trofaste driver i Jerusalem for å frigjøre Tempelberget og for å gjenreise Templet.  


 

  Paven, rabbineren -
 og mobiltelefonen:

DEN RETTE FORBINDELSE

 

Denne gode historien fikk jeg oversendt av en god Israel-venn. Vi leser den med glimtet i øyet. Men likevel med syn og sans for sannheten om at frelsen kommer – fra jødene. Kanskje også med henvisning til 1Kongebok 8. For der finner vi Salomos bønn med spesielle løfter knyttet nettopp til det sted hvor Guds tempel lå og skal ligge. Husk også hvor bokstavlig Daniel brukte løftene i sine daglige bønner til Herren. Daniel 6:11.

 

En rabbiner var på besøk hos paven i Rom. Etter en stund viste paven stolt frem sin nye og avanserte mobiltelefon. Den representerte det ypperste av teknologi. Med den kunne man ringe og snakke med Gud, sa paven. Så raus var han at han lot Rabbineren prøve den.
Rabbineren ville gjerne betale for samtalen, men det ville ikke paven gå med på. Men til slutt gav han seg. Og antydet den nette sum av ti tusen US dollar. Rabbineren gikk med på det. Det var tross alt ikke hver dag en kunne ringe sånn direkte til Gud - fra en mobiltelefon.
Året etter var det Paven sin tur til å gjøre gjenvisitt i Jerusalem. De besøkte Vestmuren og tempelhøyden. Plutselig kom paven på at han måtte tale med Gud om noe. Men mobilen hadde han dessverre glemt igjen i Vatikanet…
Rabbineren hadde løsningen. –Etter det jeg opplevde hos deg med mobiltelefonen, har vi utviklet vår egen, sa han. Så vær så god, bare lån den du!

Paven takket – og tok den samtale han måtte ha. Og deretter henvendte han seg så til rabbineren for å betale. –Nei,  dette er da ikke noe å ta betalt for, sa Rabbineren. –Jo, jo selvfølgelig skal jeg gjøre opp for meg! –Vel, da sier vi en shekel, svarte Rabbineren.

-Hva…såååååå billig? utbrøt paven. Dette var jo bare et par kroner!
-Ja, du skjønner, herfra hos oss det er bare lokaltakst! svarte rabbineren.

 

Shalom fra

 

 

Tor Marius Gauslaa, 4790 Lillesand

Mobil 90 65 64 27

Org. No. 974 341 557

Gavekonto: 2850.13.10389 Vipps 128178

Medlem av Innsamlingskontrollen
/Innsamlingsregisteret 
i Norge  -


 

 innsamlingskontrollen.jpgTrygghet for ditt bidrag 

E-post: klikk her